Šalmanovice, prodej pozemky

PRODÁNO


 

Nabízíme ke koupi soubor pozemků:

 • pozemek parcela č. 650/1 o výměře 2681 m²; trvalý travní porost
 • pozemek parcela č. 671/1 o výměře 8864 m²; trvalý travní porost
 • pozemek parcela č. 673/4 o výměře 3621 m²; trvalý travní porost
 • pozemek parcela č. 705/13 o výměře 2300 m²; trvalý travní porost
 • pozemek parcela č. 705/20 o výměře 2060 m²; trvalý travní porost
 • pozemek parcela č. 705/21 o výměře 1499 m²; trvalý travní porost
 • pozemek parcela č. 705/24 o výměře 1092 m²; trvalý travní porost
 • pozemek parcela č. 705/59 o výměře 945 m²; trvalý travní porost
 • pozemek parcela č. 1298/27 o výměře 722 m²; trvalý travní porost
 • pozemek parcela č. 3240/3 o výměře 3042 m²; neplodná půda
 • pozemek parcela č. 3239/23 o výměře 308 m²; vodní plocha
 • pozemek parcela č. 3240/2 o výměře 66 m²; vodní plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na LV č. 109, obec Jílovice, okres České Budějovice, katastrální území Šalmanovice. Cena za pozemky 20,-Kč/ m², (celkem 27.200  m²) celková cena ve výši 600.000,- Kč za pozemky jakožto celek včetně provize.